Petit bambou

Algemene gebruiksvoorwaarden

1. Juridische informatie en bereik

1.1. Juridische informatie

De website "Petit Bambou" (hierna de "site" genoemd), is toegankelijk via: https://www.petitbambou.com/nl/ , via onze applicaties (hierna de "apps" genoemd) of de sites van onze partners, is ontworpen, ontwikkeld en wordt geëxploiteerd door het bedrijf FeelVeryBien s.a.s, een vereenvoudigde naamloze vennootschap, met een gedeeld kapitaal van EUR 12.500, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 99C Boulevard Descat, La Teinturerie, 59200 TOURCOING, FRANCE, geregistreerd bij het Franse handels- en vennootschapsregister onder nummer 922 300 538 00027, en met het BTW nummer FR 039 223 00538 (hierna "FeelVeryBien" of "ons" genoemd). U kunt ons telefonisch bereiken op +33 (0) 3 67 21 32 89 en per e-mail via info@petitbambou.com

1.2. Bereik

Deze gebruiks- en aankoopvoorwaarden (de "voorwaarden") zijn van toepassing op iedere willekeurige bezoeker ("u" of "gebruiker") van de site.
Het doel ervan is om een definitie te geven van de voorwaarden voor toegang tot de site en de diensten die beschikbaar zijn via de site, evenals de gebruiksvoorwaarden.
Door toegang te verkrijgen tot en/of het gebruiken van de site accepteert u alle voorwaarden en het naleven van de genoemde voorwaarden. Lees de voorwaarden zorgvuldig door voordat u de site of haar diensten gebruikt. Als u niet akkoord gaat met een van de bepalingen van deze voorwaarden, gebruik de site dan niet. Om bepaalde diensten van de site te kunnen gebruiken, kunnen we u vragen aanvullende voorwaarden te accepteren.

1.3. Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd zonder kennisgeving te herzien en aan te passen, in het bijzonder om veranderingen in marktomstandigheden die van invloed zijn op ons bedrijf, technologische veranderingen, veranderingen in betalingsmethodes, veranderingen in relevante wet- en regelgeving en veranderingen in de mogelijkheden van ons systeem weer te geven. Als u de diensten blijft gebruiken nadat dergelijke wijzigingen zijn aangebracht, geeft u aan dat u deze wijzigingen accepteert. Als uw aankoop van diensten in behandeling is, zullen we u van tevoren op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in deze voorwaarden en kunt u ervoor kiezen om uw abonnement op onze diensten zonder boete te annuleren voordat de gewijzigde voorwaarden van kracht worden.

2. Systeemvereisten

Het gebruik van de site en haar diensten vereist voor pc's een snelle internetverbinding en een mobiele internetdienst (Edge, 3G, wifi) voor draagbare apparaten. Deze verbindingen worden niet geleverd door FeelVeryBien, dus de gebruiker moet zich vooraf individueel abonneren op een breedbandinternetverbinding en/of een mobiele internetaanbieder om de site en zijn diensten te kunnen gebruiken. Een mobiele internetverbinding van de derde generatie (3G) wordt sterk aanbevolen.
Als gebruiker kunt u de dienst activeren vanaf een pc (pc of MAC) met een compatibel besturingssysteem en browser, en vanaf een compatibel mobiel apparaat (compatibele hardware, besturingssysteem, browser). De dienst is slechts via één verbinding tegelijk toegankelijk (pc of een geregistreerd compatibel draagbaar apparaat). FeelVeryBien heeft de technische middelen om het aantal gelijktijdige verbindingen op hetzelfde account te controleren en zo meerdere pogingen om tegelijkertijd verbinding te maken, te herkennen. Uw apparaat moet aan bepaalde systeemvereisten voldoen om via uw smartphone of ander apparaat gebruik te kunnen maken van de site en haar diensten. Deze vereisten zijn te vinden op de site en in de appstores.

3. Toegang en gebruik

3.1. Een account aanmaken

Om toegang te krijgen tot de diensten via de site en u te registreren voor één van de bijbehorende abonnementen (zoals hieronder beschreven), moet u eerst een account aanmaken via de site door het online registratieformulier in te vullen, zoals aangegeven, en de gevraagde informatie in de daarvoor bestemde velden in te vullen inclusief een geldig e-mailadres, een wachtwoord kiezen en vervolgens uw registratie bevestigen, of u kunt uw bestaande persoonlijke Facebook-account gebruiken door op het tabblad "Bevestigen" te klikken en door vooraf deze voorwaarden te accepteren.

Voor uw volgende bezoeken heeft u toegang tot de diensten door uw e-mailadres en uw wachtwoord in te voeren zoals deze zijn vastgelegd tijdens uw registratie.

De site heeft een functie om uw wachtwoord opnieuw in te stellen als u die bent vergeten.

Iedere individuele gebruiker mag slechts één account aanmaken. Als we uw account uitschakelen, heeft u onze toestemming nodig voor u kunt proberen een ander account aan te maken.

3.2. Inloggen en wachtwoord

De gebruikersnaam en het wachtwoord dat u hebt gekozen bij het aanmaken van uw account zijn van u persoonlijk en zijn vertrouwelijk.
U gaat ermee akkoord om uw gebruikersnaam en wachtwoord geheim te houden en deze op geen enkele manier openbaar te maken. Het opslaan, gebruiken en verzenden van uw gebruikersnaam en wachtwoord is uw eigen verantwoordelijkheid. Hierbij wordt u ervan op de hoogte gebracht dat, in het bijzonder het gebruik van de functie voor automatisch opslaan, een overduidelijk gebrek aan beveiliging heeft voor uw inloggegevens, waardoor uw computersysteem u mogelijk laat verklaren dat u de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik ervan op zich neemt, en alle mogelijke gevolgen daarvan.
Iedere keer dat uw gebruikersnaam en wachtwoord wordt gebruikt, wordt dit geacht door u te zijn gedaan of naar behoren door u te zijn geautoriseerd.
Wij kunnen op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schadelijke gevolgen die voortvloeien uit onwettig, frauduleus of onrechtmatig gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord en de toegang tot de site door een derde partij die, als gevolg van uw schuld of nalatigheid, niet uitdrukkelijk door u is geautoriseerd.
In geval van diefstal of verduistering van uw gebruikersnaam en wachtwoord, is het uw verantwoordelijkheid om ons daarvan onmiddellijk per aangetekende brief met ontvangstbevestiging op de hoogte te stellen.
Indien het onmogelijk is om in te loggen met uw gebruikersnaam en uw wachtwoord, dient u ons daarvan onmiddellijk telefonisch of per e-mail op de hoogte te stellen.
Het is niet toegestaan uw account aan iemand anders over te dragen zonder vooraf onze schriftelijke toestemming te hebben verkregen en u mag zich niet voordoen als iemand anders of proberen zich voor te doen als iemand anders.

3.3. Diensten

Zodra uw account is aangemaakt, wordt u lid van onze site, die u toegang geeft tot bepaalde onderdelen en functies, en tot functies van de site en onze applicatie, die niet beschikbaar zijn voor niet-leden. Het is mogelijk in te stemmen met het ontvangen van e-mails over incidentele speciale aanbiedingen, marketingcommunicatie, communicatie met betrekking tot uw gebruikerscyclus en berichten van technische aard of over de kwaliteit van de diensten via ons platform. U kunt zich eenvoudig uitschrijven voor deze e-mails door de instructies in deze e-mails te volgen. Lidmaatschappen en abonnementen op onze diensten zijn niet overdraagbaar en kunnen daarom op geen enkele manier worden verkocht, geruild of overgedragen. De diensten waartoe u als lid toegang krijgt, zijn onder meer:

a) Gratis abonnement 'Meditatie ontdekken'

De site biedt elke gebruiker die onlangs een account heeft aangemaakt 8 (acht) meditatiesessies aan (hierna "Gratis abonnement 'Meditatie ontdekken' " genoemd).

b) "Premium" toegang

Elk lid heeft ook de mogelijkheid te kiezen voor een betaald premium-abonnement dat toegang geeft tot alle inhoud, inclusief de 8 sessies van het gratis abonnement 'Meditatie ontdekken' en aanvullende inhoud. Alle abonnementsdiensten geven toegang tot de site en tot de applicaties. U kunt lid worden door een abonnement te nemen op de diensten op onze site of in de applicaties, wanneer dit is geautoriseerd door de partners van de appstore.

FeelveryBien biedt vier soorten Premium-abonnementen:

 1. een maandelijks premium-abonnement dat steeds stilzwijgend wordt verlengd voor gelijke duur, tenzij beëindigd in overeenstemming met wat is beschreven in deze voorwaarden,
 2. een halfjaarlijks premium-abonnement, dat steeds stilzwijgend wordt verlengd voor gelijke duur, tenzij beëindigd in overeenstemming met wat is beschreven in deze voorwaarden, en moet in een enkele betaling vooraf worden betaald bij inschrijving op het abonnement
 3. een jaarlijks premium-abonnement, dat steeds stilzwijgend wordt verlengd voor gelijke duur, tenzij beëindigd in overeenstemming met wat is beschreven in deze voorwaarden, en moet in een enkele betaling vooraf worden betaald bij inschrijving op het abonnement
 4. een levenslang abonnement, dat zichzelf automatisch verlengt, tenzij het wordt opgezegd in overeenstemming met de algemene voorwaarden

Wat het maandelijks, halfjaarlijks, jaarlijks en levenslang abonnement betreft, is één maand gelijk aan 30 kalenderdagen, 6 maanden aan 182 dagen en één jaar aan 365 dagen.

Het levenslange abonnement bedraagt 100 jaar of eindigt op de datum waarop FeelVeryBien de producten niet meer commercieel aanbiedt. Het recht op toegang tot de producten is niet overdraagbaar of overerfbaar; een erfgenaam of erfgename bezit niet het recht op toegang tot de diensten in het geval de abonnee overlijdt voorafgaand aan het verstrijken van het 100-jaarabonnement.

FeelVeryBien biedt ook toegang tot de dienst aan via een cadeaubon:

 • Een cadeaubon wordt bij aankoop in één keer gefactureerd en betaald, en leidt niet tot automatische verlenging.
 • Na betaling heeft de koper toegang tot zijn afdrukbare cadeaubon (in pdf-formaat) op de site of per e-mail.
 • Abonnementsduur: de begunstigde wordt abonnee voor de duur van de op de cadeaubon geregistreerde abonnementsperiode vanaf de datum van activering van de bon door de begunstigde. Om te activeren, moet de begunstigde in zijn lidmaatschapsaccount het nummer van de cadeaubon vermelden.
 • Elke bon is gekoppeld aan een uniek gebruikersaccount, aangegeven tijdens de activering, en kan later niet worden overgedragen of overgedragen. Het gebruik ervan is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de houder van de cadeaubon.
 • Er is geen restitutie mogelijk nadat de code op de cadeaubon is geactiveerd.
 • Geldigheidsduur: De geldigheidsduur van cadeaubonnen is 12 maanden vanaf de uitgiftedatum van de bon.
 • Gebruiksduur: De cadeaubon kan maximaal 1 (één) uur na ontvangst worden gebruikt.
 • De koper bevestigt dat hij heeft geverifieerd dat de begunstigde daadwerkelijk toegang heeft tot de Petit Bambou-meditatiedienst (geschikte versie voor smartphone, tablet, computer, besturingssysteem, browser of app)

Om te abonneren op de bovengenoemde abonnementen of om een cadeaubon te kopen, moet de gebruiker de gekozen formule kiezen (maandelijks abonnement, halfjaarlijks, jaarlijks, cadeaubon) en de verplichte velden van het formulier invullen dat toegankelijk is via de site of de apps, deze voorwaarden accepteren en de bestelling bevestigen door op de knop "BETALEN" te klikken. De gebruiker ontvangt per e-mail een bevestiging van zijn bestelling.
Onze verplichting om u deze premiumdienst daadwerkelijk te bieden begint pas (exclusief de cadeaubon) wanneer we een bevestiging van de betaling van uw bestelling hebben ontvangen en we uw aankoop per e-mail hebben bevestigd. We moeten uw bestelling bevestigen wanneer u er gebruik van begint te maken en per e-mail bevestigen dat u toegang heeft tot de diensten in overeenstemming met het aangeschafte abonnement. Geef in elke volgende correspondentie met ons het bestelnummer aan.
Prijzen zijn in euro's inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
We kunnen, met betrekking tot al onze diensten, op elk moment en van tijd tot tijd naar eigen goeddunken abonnementen, vergoedingen en belastingen wijzigen of nieuwe abonnementen, vergoedingen en belastingen toevoegen. We zullen u ten minste 30 (dertig) kalenderdagen vóór elke wijziging per e-mail op de hoogte stellen. Als u de wijziging niet accepteert, kunt u zich afmelden via uw accountinstellingen of via help@petitbambou.com .

3.4. Garantie

Door een account op de site aan te maken en de diensten te gebruiken, verklaart, garandeert en stemt u ermee in dat :

 • de informatie die u verstrekt persoonlijk en precies is, en u geen persoonlijke informatie van anderen gebruikt zonder toestemming,
 • u wettelijk in staat bent om juridische verplichtingen aan te gaan;
 • u minstens 13 jaar oud bent en als u jonger bent dan 18 jaar (of minderjarig volgens de wet die op u van toepassing is), maakt u uw account aan en wordt u ingeschreven onder leiding, toezicht en met toestemming van uw wettelijke vertegenwoordigers;
 • uw persoonlijke gegevens, indien nodig, worden bijgewerkt.

4. Betaling

4.1. Betaalmethodes

Er zijn verschillende betaalmethodes beschikbaar op de site (Visa of MasterCard creditcard, PayPal). Op mobiele telefoons of tablets onder IOS is Apple iTunes de voorgestelde betaalmethode. Op mobiele telefoons of tablets onder Android is Google Play Store Pay de voorgestelde betaalmethode. Op mobiele telefoons of tablets Huawei is Huawei Pay de voorgestelde betaalmethode. Er wordt nadrukkelijk vermeldt dat wanneer een gebruiker zijn bankgegevens aan FeelVeryBien communiceert, deze niet door FeelVeryBien worden bewaard.
Om de veiligheid van de transacties te optimaliseren, koos FeelVeryBien voor de betalingssystemen PayPal en Braintree, iTunes (Apple) voor mobiele telefoons onder IOS, Play Store (Google) voor mobiele apparaten onder Android en Huawei Pay voor Huawei mobiele apparaten. De door FeelVeryBien verstrekte garanties voor de beveiliging van transacties zijn identiek aan die welke respectievelijk door FeelVeryBien zijn verkregen van de uitgevers van de bovengenoemde betalingssystemen.
Bij afwezigheid van tegenbewijs door de abonnee, zullen de geautomatiseerde bestanden die zijn opgeslagen in de computersystemen van FeelVeryBien en haar partners, onder redelijke veiligheidsvoorwaarden worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen, validaties en betalingen die worden afgehandeld tussen de abonnee en FeelVeryBien.

4.2. Betalingstermijnen

 • Maandelijks abonnement: de maandelijkse abonnementen zijn betaalbaar door middel van periodieke automatische incasso op de gekozen betalingswijze. De eerste betaling zal vooraf worden gedaan bij inschrijving op het abonnement en vervolgens elke maand, door automatische incasso op de wijze van betaling die wordt verstrekt tot beëindiging van het abonnement, gegeven dat de beëindiging op eigen initiatief is of op initiatief van FeelVeryBien.
 • Halfjaarlijks abonnement: halfjaarlijkse abonnementen zijn betaalbaar door middel van een halfjaarlijks terugkerende automatische incasso via de gekozen betalingswijze. De eerste betaling moet vooraf worden gedaan bij inschrijving op het abonnement en vervolgens bij elke verjaring, door automatische incasso op de wijze van betaling die wordt verstrekt tot beëindiging van het abonnement, gegeven dat de beëindiging op eigen initiatief is of op initiatief van FeelVeryBien.
 • Jaarabonnement: jaarabonnementen zijn betaalbaar door middel van een jaarlijks terugkerende automatische incasso via de gekozen betalingswijze. De eerste betaling moet vooraf worden gedaan bij inschrijving op het abonnement en vervolgens bij elke verjaring, door automatische incasso op de wijze van betaling die wordt verstrekt tot beëindiging van het abonnement, gegeven dat de beëindiging op eigen initiatief is of op initiatief van FeelVeryBien.
 • Levenslang: Als onderdeel van de aankoop van een levenslang abonnement, stemt de koper ermee in om het volledige bedrag van de bestelling te betalen.
 • Cadeaubon: Als onderdeel van een enkele aankoop zonder abonnement (cadeaubon van een bepaalde duur: 6 maanden, 1 jaar...) stemt de koper ermee in om het volledige bedrag van de bestelling te betalen.

Een gedeeltelijke terugbetaling (die overeenkomt met een deel van de periode) wordt niet geaccepteerd in het geval van eenzijdige beëindiging zonder reden tijdens de abonnementsperiode.

4.3. Machtiging tot incasso

Met uitzondering van de cadeaukaart, machtigt u FeelVeryBien en de betreffende betalingsprovider om tijdens de toepasselijke verlengingen van het abonnement dezelfde betaalmethode te debiteren als welke voor het abonnement werd gebruikt bij inschrijving op het abonnement. Bij stilzwijgende verlenging is het dan geldende tarief op de verlengingsdatum voor het desbetreffende abonnement volledig van toepassing. U stemt ermee in om FeelVeryBien onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke wijziging of een wijziging van de door u verstrekte betaalmethode, omdat in de tussentijd alle abonnementen worden opgeschort. U bent verantwoordelijk voor alle toepasselijke vergoedingen, inclusief toepasselijke belastingen, en eventuele abonnementen die u hebt gekocht. In het geval dat we het bedrag van uw abonnement niet binnen de afgesproken deadline kunnen innen, bent u nog steeds verantwoordelijk voor de voorgaande deadlines en behouden we alle rechten en acties in dit verband.

5. Klachten, annulering en herroepingsrecht

5.1. Klacht

U kunt uw klachten per e-mail sturen naar : legal@petitbambou.com

5.2. Beëindiging van uw kant

U kunt uw maandelijks, halfjaarlijks of jaarabonnement op elk moment beëindigen door uw accountinstellingen op de Site te openen met een opzegtermijn van ten minste 48 (achtenveertig) uur vóór de huidige deadline. De beëindiging wordt van kracht aan het einde van de huidige maandelijkse, halfjaarlijkse of jaarlijkse periode.

5.3. Beëindiging door ons

We kunnen uw gebruik van onze diensten zonder voorafgaande kennisgeving of beroep op de rechter opschorten of beëindigen als gevolg van fraude of schending van een verplichting onder deze voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot het niet innen van het bedrag van uw overeengekomen abonnement, ongeautoriseerd kopiëren of downloaden van onze audio- of video-inhoud van de site of de apps, of enige overtreding van de licentie voor beperkt gebruik die we u verlenen als onderdeel van uw toegang tot onze diensten.

5.4. Recht om in te trekken

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L. 222-9. En volgens de Franse verbruikscode erkent u dat de levering van diensten begint na ontvangst van de e-mailbevestiging van uw bestelling en dat u uw herroepingsrecht kunt uitoefenen zodra de diensten volledig zijn verleend. U heeft een herroepingstermijn van 14 (veertien) kalenderdagen vanaf de datum waarop we diensten aan u gaan verlenen om uw aankoop te annuleren zonder dat u uw beslissing hoeft te rechtvaardigen of aanvullende vergoedingen moet betalen voor diensten waarvan de uitvoering niet is begonnen op de dag van de implementatie van uw recht op opname. U krijgt het bedrag van uw bestelling terugbetaald via de betalingswijze die u op het moment van uw bestelling hebt aangegeven (behalve in tegengestelde instructies van uw kant). Deze terugbetaling vindt plaats binnen een maximumperiode van 14 (veertien) dagen vanaf de dag dat we op de hoogte zijn gesteld van de uitoefening van uw herroepingsrecht. U kunt uw herroepingsrecht uitoefenen door een e-mail te sturen naar legal@petitbambou.com .

6. Intellectueel eigendom en gebruikslicentie

6.1. Intellectueel eigendom

De hele site en zijn diensten, inclusief de structuur, boomstructuur, afbeeldingen, object- of broncodes ervan en de inhoud (inclusief tekst, grafieken, afbeeldingen, foto's, video's, informatie, logo's, pictogrammen voor de knoppen, software, audiobestanden en meer, databases) is eigendom van FeelVeryBien of hun respectievelijke eigenaren en wordt beschermd door intellectueel eigendom, inclusief auteursrecht en handelsmerken. De naam "Petit Bambou" en het "Petit Bambou"-logo zijn in het bijzonder beschermde handelsmerken van FeelVeryBien.
We behouden, volgens deze voorwaarden, alle rechten op de site die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend. Bijgevolg is het u verboden om, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, de site te gebruiken voor andere doeleinden dan hieronder beschreven.
Elke overtreding van het voorgaande kan uw aansprakelijkheid met zich meebrengen, onverminderd ons recht om uw abonnement eenzijdig te beëindigen in overeenstemming met bovenstaand artikel 5.2.

6.2. Gebruikslicentie

Onder voorbehoud van naleving van deze voorwaarden en op basis van de diensten waarop u bent geabonneerd, geven we u toestemming om de site en de toepasselijke diensten te openen en te gebruiken, en indien van toepassing om de inhoud ervan, uitsluitend voor persoonlijke doeleinden, te downloaden. De aldus aan u verleende licentie is strikt persoonlijk, niet-exclusief, beperkt en herroepbaar in geval van het niet naleven van deze voorwaarden. In het bijzonder vestigen wij uw aandacht op het feit dat er geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten kan worden afgeleid uit uw gebruik van de site en de diensten, inclusief met betrekking tot de items waartoe wij u, op grond hiervan, toestemming verlenen om te downloaden.
Elk professioneel of commercieel gebruik van de site en diensten is ten strengste verboden. Audio- of video-inhoud die toegankelijk is vanaf de site en diensten die niet expliciet zijn aangegeven als te downloaden, mogen niet door u worden gedownload of gekopieerd.

Behalve zoals hieronder gespecificeerd, is het ten strengste verboden om op te treden als een derde partij of een derde partij te helpen bij een of meer van de volgende zaken:

 • Het kopiëren, opslaan, reproduceren, verzenden, wijzigen, aanpassen, imiteren, decompileren of demonteren van de site, inclusief de diensten en de inhoud op welke manier dan ook, of het creëren van afgeleide werken daarvan;
 • Het geheel of een deel van de site, diensten of hun inhoud gebruiken om een tool of software te maken die kan worden gebruikt om softwaretoepassingen van welke aard dan ook te maken;
 • Het op welke manier dan ook (verkoop, verhuur, bruikleen, distributie, reproductie, enz.) gratis of tegen betaling beschikbaar stellen aan het publiek van de gehele of een deel van de site, de diensten of hun inhoud;
 • Het geheel of gedeeltelijk wijzigen van de site, diensten of hun inhoud of het omzeilen van technologie die door FeelVeryBien of haar licentiegevers wordt gebruikt om alle inhoud die toegankelijk is via de site en haar diensten te beschermen;
 • Beveiligingsmaatregelen van de site omzeilen om toegang te krijgen tot bepaalde of ongeautoriseerde functionaliteit van de site en diensten;
 • Het omzeilen van territoriale beperkingen die op de site en de diensten zijn toegepast; of meer algemeen
 • De diensten gebruiken op een manier die in strijd is met deze licentieovereenkomst of andere voorwaarden,

Als uitzondering op het bovenstaande mag een beperkte hoeveelheid inhoud (en dat als zodanig is gespecificeerd, voor een beperkte tijd) worden gedeeld door de gebruiker op zijn/haar persoonlijke sociale netwerken (Facebook, Twitter, enz.), sites en persoonlijke internetpagina's (hierna de "distributie-inhoud"), FeelVeryBien verleent u een beperkt recht om de distributie-inhoud op het internet te downloaden, te reproduceren en te verspreiden, uitsluitend met als doel het delen en/of reageren op uw sociale netwerken, sites en/of persoonlijke internetpagina's, evenals de volgende cumulatieve voorwaarden: (i) de distributie-inhoud mag onder geen enkele omstandigheid worden gewijzigd, behoudens de technische wijzigingen die nodig zijn voor de weergave en distributie ervan via uw computersystemen en op internet (bijv. een videoformaat wijziging of bestandsgrootte) die de inhoud of kwaliteit van de distributie-inhoud niet verandert, (ii) de distributie-inhoud mag in geen geval worden gedeeld, (iii) de distributievoorwaarden van de distributie-inhoud moeten voldoen aan de aanvullende voorwaarden die van geval tot geval op de site kunnen worden aangegeven; site, (iv) de distributie-inhoud mag op geen enkele manier worden verspreid met andere inhoud waarvan u weet dat deze vals, onnauwkeurig of misleidend is of die activiteit of gedrag aanmoedigt dat onwettig, schadelijk, bedreigend misbruik, intimiderend, onrechtmatig is, lasterlijk, vulgair, obsceen, pornografisch, lasterlijk, respect voor de privacy van anderen, hatelijk, racistisch of anderszins aanstootgevend is. Deze distributie-inhoud kan gifs of cookies bevatten waarmee we informatie kunnen verzamelen over de distributie en consumptie van dergelijke inhoud. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie.

7. Verboden gebruik van de site en diensten

7.1. Het schenden van de integriteit, beveiliging en werking van de site en diensten

U mag op ons platform geen materiaal of bestand met computervirussen of andere computercode of bestanden of programma's die ervoor zijn gemaakt om de functionaliteit van de software of de computerapparatuur te onderbreken, beschadigen, vernietigen of beperken of apparatuur die direct of indirect verband houdt met onze diensten of onze diensten zelf uploaden, posten, e-mailen, verzenden of anderszins introduceren. U gaat ermee akkoord om de servers of netwerken die ten grondslag liggen aan of verband houden met de site of andere diensten niet te verstoren, of de procedures, het beleid of de voorschriften van de netwerken die zijn verbonden met onze site of onze andere diensten niet te schenden.
Het is verboden om de kwetsbaarheid van de Site of de apps te onderzoeken, te scannen of te testen, hun beveiligings- of authenticatiemaatregelen te schenden, of zelfs te proberen informatie over een andere gebruiker of bezoeker of leden van de site.
U mag de kwetsbaarheid van de site of apps niet onderzoeken, scannen of testen, de beveiligings- of authenticatiemaatregelen daarvan niet schenden of proberen informatie over een andere gebruiker, bezoeker of leden van de site te traceren of op te halen.
U mag de toegang van een gebruiker, host of netwerk niet verstoren of proberen te verstoren, inclusief maar niet beperkt tot het verzenden van een virus, overbelasting, overstroming, spamming of "e-mailbombardement" op onze diensten.
U mag geen enkele actie uitvoeren die een onredelijke of onevenredige belasting oplegt aan de infrastructuur van de site, systemen of netwerken, de apps van FeelVeryBien of systemen of netwerken die zijn verbonden met de site en de apps, of een actie waarvan kan worden vermoed dat die de goede werking van de site of de apps verstoren, door welke transactie dan ook op de site of de apps uit te voeren, of met gebruik van welke andere persoon dan ook.
U mag geen "deep-link", "page-scrape", "robot", "spider" of andere automatische apparaten, programma's, algoritmen of methodieken of gelijkwaardige handmatige processen of wat daarmee gelijkgesteld kan worden gebruiken om toegang te krijgen tot, kopieën te maken van of om welk deel van de site of de apps dan ook te controleren, en u mag op geen enkele manier proberen de navigatiestructuur of de lay-out van de sites, applicaties of welke inhoud dan ook reproduceren of omzeilen om materiaal, documenten of informatie te verkrijgen of proberen te verkrijgen door het gebruik van middelen die niet voor dit doel beschikbaar zijn gesteld via websites of applicaties. Het is u ook niet toegestaan toegang te krijgen tot of te proberen toegang te krijgen tot een Petit Bambou-server of een van de diensten die op of via de site en apps worden aangeboden, door middel van hacken, "wachtwoordminen" of op welke andere onwettige manier dan ook.

7.2. Interacties op de site en diensten

Over het algemeen gaat u ermee akkoord om u niet aanstootgevend te gedragen tijdens het gebruik van onze diensten of om de diensten te gebruiken voor onwettige, immorele of schadelijke doeleinden.
In het bijzonder gaat u ermee akkoord dat het onwaarschijnlijk is dat, zonder dat deze lijst volledig is, u online berichten plaatst die:

 • een inbreuk vormen op de intellectuele eigendomsrechten van derden; in dit verband verbindt het lid zich ertoe geen beschermde elementen onder copyright, gereproduceerd als handelsmerk of meer in het algemeen beschermd door enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden zonder de voorafgaande toestemming van de eigenaar(s) van dergelijke eigendomsrechten, te reproduceren of op de site openbaar te maken;
 • computervirussen bevatten die de functionaliteit van de site kunnen onderbreken, vernietigen of wijzigen;
 • een excuus voor misdaden bevat of die illegale, bedreigende, pedofiele, pornografische, lasterlijke, obscene, hatelijke, racistische, antisemitische, xenofobe, revisionistische of moralistische boodschappen of boodschappen in strijd met de openbare orde bevatten;
 • de privacy of het respect voor de waardigheid van derden schenden;
 • aanzetten tot geweld, fanatisme, misdaad, zelfmoord, haat vanwege religie, ras, geslacht, seksuele geaardheid, etniciteit;
 • een laster zijn voor andere leden;
 • criminele activiteiten of crimineel handelen bevorderen of aanmoedigen;
 • inhoud bevat voor het verkrijgen en/of communiceren van wachtwoorden en/of persoonlijke informatie voor commerciële of illegale doeleinden;
 • als ketting-e-mails, ongevraagde bulkmailings, chatberichten, ongewenste reclameboodschappen of ongevraagde brieven worden beschouwd; of het aanbieden via de site van advertenties en/of verzoeken om producten en/of diensten;
 • adressen of hypertekstlinks bevatten naar externe sites waarvan de inhoud in strijd is met de geldende wet- en regelgeving, die inbreuk maken op de rechten van derden of die in strijd zouden zijn met deze voorwaarden.

De gebruiker verbindt zich ertoe geen beroep te doen op het automatische gebruik van computersystemen zoals scripts om leden toe te voegen aan hun profiel en/of opmerkingen of berichten te verzenden.
Het is verboden headers of id's te manipuleren om de oorsprong te verhullen van een bericht of transmissie die u naar Petit Bambou stuurt op of via de site, de apps of een toegankelijke dienst. U mag zich niet uitgeven voor een andere persoon, of een persoon die u vertegenwoordigt, of enige andere persoon of entiteit nabootsen.
U bent als enige verantwoordelijk voor uw berichten, en voor de inhoud en informatie die in uw berichten wordt gepubliceerd terwijl u bent ingelogd op de site, omdat FeelVeryBien in haar hoedanigheid van host van de hier vermelde dienst niet verantwoordelijk kan zijn voor de inhoud die door leden op de site wordt gepubliceerd en waarop FeelVeryBien geen controle en toezicht heeft.

8. Beschikbaarheid van de diensten

Hoewel we ernaar streven om u de best mogelijke dienstverlening te bieden, beloven we niet dat de diensten altijd beschikbaar zullen zijn en zullen voldoen aan uw behoeften, verwachtingen en kosten; we kunnen niet garanderen dat de diensten vlekkeloos zullen verlopen. Als er een fout optreedt in de dienstverlening, moet u deze melden aan help@petitbambou.com en we zullen proberen om de fout binnen een redelijke tijd te corrigeren. Als dat nodig is, kunnen we de toegang tot de diensten opschorten terwijl we proberen het probleem op te lossen. Wij zijn er niet aansprakelijk voor als de diensten gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar zijn.
Uw toegang tot de diensten kan af en toe worden beperkt om reparaties, onderhoud of de installatie van nieuwe faciliteiten of diensten mogelijk te maken. We zullen proberen om de diensten zo snel mogelijk te herstellen. In het geval dat er geen diensten beschikbaar zijn, zijn onze gebruikelijke deadlines en data van bestelling en annulering van toepassing; bedankt dat u ons hebt geïnformeerd over de wijzigingen met betrekking tot uw bestelling via help@petitbambou.com .
De inhoud van de catalogus kan worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om onze meditatiesessies of -programma's zonder kennisgeving en zonder reden uit onze catalogus te verwijderen.

9. Hyperlinks

9.1. Link naar andere sites

We kunnen links naar andere sites of toegang naar diensten aanbieden. U erkent dat de toegang tot deze sites of diensten naar eigen goeddunken is en dat deze links alleen voor uw informatie aanwezig zijn. We hebben geen van deze sites of diensten beoordeeld, herzien of onderschreven. Wij kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor: a) beschikbaarheid, b) hoe er wordt omgegaan met de bescherming van persoonsgegevens, c) inhoud, reclame, producten, goederen of ander materiaal of middelen die beschikbaar zijn op of vanaf deze sites/diensten, of (d) het gebruik van wat anderen doen met deze sites en diensten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade, verlies of misdrijf veroorzaakt of naar verluidt veroorzaakt door, of in verband met, het gebruik of vertrouwen dat u plaatst in deze sites of diensten.

9.2. Link naar de site

U mag een link naar onze homepage plaatsen op voorwaarde dat u dit doet op een manier die eerlijk en rechtmatig is en onze reputatie op geen enkele manier beschadigt, maar u hebt niet het recht om een link te plaatsen op een dusdanige manier die suggereert dat er sprake is van enige vorm van vereniging, goedkeuring of niet bestaande goedkeuring van onze kant. U mag geen link naar onze site plaatsen op een site die niet uw eigendom is. Onze site en onze andere diensten mogen niet worden ingekaderd of ingekapseld in een andere site; u mag niet linken naar enig deel van onze site of onze andere diensten, tenzij u schriftelijke toestemming heeft van FeelVeryBien om dit te doen. Wij behouden ons het recht voor om, in het geval van misbruik of gebruik dat ons beeld of onze reputatie schade toebrengt, schriftelijk de autorisatie in te trekken. De plaats waarvan u met ons verbinding maakt moet in alle opzichten de inhoudsnormen naleven die in deze voorwaarden zoals hierboven worden uitgevaardigd, en in het bijzonder artikel 7.2. Als u wenst om op een andere manier gebruik te maken van de beschikbare informatie over onze site of onze andere diensten zoals hierboven vermeld, stuur dan uw verzoek naar info @ petitbambou. com

10. Beperking aansprakelijkheid

We stellen al het mogelijke in het werk met de middelen die wij tot onze beschikking om te zorgen dat de toegang tot de site van hoge kwaliteit is en de veiligheid van de gegevens die u via de site naar ons verstuurt te waarborgen, maar we aanvaarden in dit opzicht geen enkele resultaatsverplichting.
We kunnen niet garanderen dat de site te allen tijde beschikbaar is, omdat de werking ervan om onderhoudsredenen kan worden onderbroken.
Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet functioneren of voor een storing van welke aard dan ook van het netwerk of de servers, of voor een technische storing van welke aard dan ook buiten onze redelijke controle waardoor de toegang tot de gehele of een deel van de site wordt verhinderd of belemmerd, en in geval van overmacht zoals gedefinieerd door de toepasselijke regelgeving.
In het bijzonder vestigen we uw aandacht op de beperkingen en restricties die specifiek zijn voor internet en de onmogelijkheid om de veiligheid van gegevensuitwisseling volledig te garanderen. Het is uw verantwoordelijkheid om alle nodige maatregelen te nemen om uzelf te beschermen tegen ongeoorloofde toegang tot uw informatiesysteem, in het bijzonder door uw internetverbinding te beveiligen met een wachtwoord en een beveiligingscode of door geschikte antivirussoftware te gebruiken.
In het bijzonder vestigen we uw aandacht op de beperkingen en restricties die specifiek zijn voor internet en de onmogelijkheid om de veiligheid van gegevensuitwisseling volledig te garanderen. Het is uw verantwoordelijkheid om alle nodige maatregelen te nemen om uzelf te beschermen tegen ongeoorloofde toegang tot uw informatiesysteem, in het bijzonder door uw internetverbinding te beveiligen met een wachtwoord en een beveiligingscode of door geschikte antivirussoftware te gebruiken.
Bijgevolg kunnen we onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn voor, direct of indirect, storingen van de site, inclusief enig verlies van gegevens die zijn opgeslagen door uw account, veroorzaakt door een of meer van de technische kenmerken die inherent zijn aan internet, of enige andere computerhardware of -software die om welke reden dan ook door u wordt gebruikt.
Ook kunnen wij onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gehouden voor een storing van de site, inclusief enig verlies van gegevens die zijn opgeslagen door uw account, als een dergelijke storing het gevolg zou zijn van misbruik van de site door u of de ontoereikendheid van de hardware en computersoftware die u gebruikt in verband met de hierboven genoemde technische specificaties.
De informatie die op de site beschikbaar wordt gesteld, is uitsluitend voor informatieve doeleinden en is in geen geval een uitnodiging tot een contract, advies of een aanbeveling van welke aard dan ook.
De informatie die op de site beschikbaar wordt gesteld, is uitsluitend voor informatieve doeleinden en is in geen geval een uitnodiging tot een contract, advies of een aanbeveling van welke aard dan ook.
Binnen de grenzen van de toepasselijke dwingende wettelijke bepalingen, kunnen FeelVeryBien of haar gelieerde ondernemingen, leveranciers, klanten of aanbieders (gezamenlijk de "beschermde entiteiten") in geen geval, inclusief maar niet beperkt in geval van nalatigheid, aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte, speciale, incidentele, opeenvolgende, voorbeeldige of punitieve schade die voortvloeit uit, of direct of indirect verband houdt met het gebruik of de onmogelijkheid van de diensten of de inhoud, het materiaal en de functies die ermee verband houden, uw verstrekking van informatie via de diensten of verlies van zaken of omzetverlies, fouten, virussen of bugs in de diensten, zelfs als een dergelijke beschermde entiteit op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. In geen geval kunnen beschermde entiteiten verantwoordelijk worden gehouden voor of in verband worden gezien met inhoud die is geplaatst, verzonden, uitgewisseld of ontvangen door of namens een gebruiker of een andere persoon, of via de diensten. In geen geval zullen de beschermde entiteiten door u aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, verlies en gevolgen van gebeurtenissen en acties (contractueel of onrechtmatig, inclusief maar niet beperkt tot nalatigheid of anderszins) die voortvloeien uit dergelijke voorwaarden, of zal uw gebruik van de diensten in totaal niet meer bedragen dan de laagste van deze bedragen: (i) het bedrag dat u, indien van toepassing, aan FeelVeryBien hebt betaald voor uw gebruik van de diensten in de afgelopen 12 maanden of (ii) de som van 100 (honderd ) euro.
Niets in deze clausule kan de aansprakelijkheid van FeelVeryBien of beschermde entiteiten in geval van fraude, grove nalatigheid of lichamelijk letsel beperken.

11. Medische waarschuwing

FeelVeryBien is een aanbieder van online en mobiele abonnementen waarmee toegang wordt verkregen tot content gerelateerd aan meditatie, gezondheid en wellness. Wij zijn geen medische instelling, wij geven geen medisch advies. Hoewel er bewijs is van derden dat meditatie kan helpen bij het preventie- en herstelproces voor een breed scala aan ziekten, evenals bij het omgaan met een aantal prestatie- en relationele problemen, stelt FeelVeryBien, noch garandeert het dat dit het geval zal zijn bij het gebruik van onze diensten. Alle gebruikers met ernstige medische of psychische problemen of die medisch advies nodig hebben, moeten hun arts raadplegen.
Alle informatie en links van onze gezondheidsdiensten, of deze nu geleverd worden door FeelVeryBien of door gecontracteerde externe dienstverleners, worden uitsluitend verstrekt ter informatie en om het u makkelijker te maken.
Alle adviezen of andere artikelen die beschikbaar zijn in onze diensten, zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Ze zijn niet bedoeld als referentie en vervanging van professioneel medisch advies op basis van uw persoonlijke situatie. De tips en andere elementen van de site zijn bedoeld als hulpmiddel bij de relatie tussen u en uw zorgverleners, maar niet om deze te vervangen. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke actie dan ook die wordt ondernomen naar aanleiding van of na het lezen of horen van ons advies en inhoud, of na het gebruik van onze diensten. In het bijzonder geven wij, voor zover wettelijk toegestaan, geen garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of relevantie (voor welk doel dan ook) van enige kennisgeving of informatie die in het kader van onze diensten wordt gepubliceerd.

12. Persoonlijke gegevens

De aldus op de site verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de gewijzigde wet van 2 augustus 2002 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. U hebt recht op toegang tot en rectificatie van uw gegevens, mits u een gerechtvaardigd belang heeft, en u kunt, onder voorbehoud van gerechtvaardigde dwingende en legitieme redenen, bezwaar maken tegen hun manier van handelen door contact op te nemen met legal@petitbambou.com .
FeelVeryBien behoudt zich het recht voor om, in het geval dat het lid verantwoordelijk zou zijn voor een inbreuk op de geldende wetgeving of een inbreuk op de rechten van derden, op verzoek van een legitieme autoriteit (jurisdictie, administratieve autoriteit, politiediensten) ), alle informatie te geven die de identificatie van het overtredende lid mogelijk maakt of vergemakkelijkt.
Raadpleeg voor meer informatie ons "privacybeleid" dat online beschikbaar is en een integraal onderdeel is van deze voorwaarden.

13. Algemene voorwaarden

13.1. Overdracht

FeelVeryBien kan zijn rechten en verplichtingen onder deze voorwaarden op elk moment overdragen aan een bedrijf, firma of persoon als dit geen wezenlijke invloed heeft op uw rechten. U mag uw rechten of verplichtingen onder deze voorwaarden niet overdragen aan iemand anders dan met de voorafgaande schriftelijke toestemming van FeelVeryBien.

13.2. Garantie en vrijwaringen

U stemt ermee in om FeelVeryBien en haar directeuren, functionarissen, leden, investeerders, functionarissen, werknemers en agenten te verdedigen, schadeloos te stellen en te ondersteunen tegen elke claim, aansprakelijkheidsclaim, kosten en uitgaven, inclusief redelijke advocaatkosten die op enigerlei wijze zouden kunnen voortvloeien uit uw gebruik van de diensten, door uw publicatie of verzending van berichten, inhoud, informatie, software of andere communicatie via onze diensten, of door uw overtreding van de wet of van deze voorwaarden. FeelVeryBien behoudt zich het recht voor om op eigen kosten de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van alle zaken die anders waarschijnlijk aan u zouden moeten worden gecompenseerd, en in dit geval stemt u ermee in om samen te werken met de verdediging van FeelVeryBien tegen een dergelijke claim.

13.3. Geen verklaring van afstand

Bij het te laat of nalaten van het uitoefenen of afdwingen van enig recht dat ons onder deze voorwaarden ter beschikking staat, vormt een dergelijke vertraging of nalatenschap geen verklaring tot afstand van dat recht of van andere rechten onder deze voorwaarden.

13.4. Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enig gebrek aan prestatie, onbeschikbaarheid of uitval van diensten, of voor enig verzuim of vertraging van onze kant om aan deze voorwaarden te voldoen, in het geval dat dit gebrek aan prestatie, stilstand of storing te wijten is aan een oorzaak buiten onze redelijke controle.

13.5. Interpretatie

In deze voorwaarden, tenzij de context anders vereist: (i) een zin die wordt ingeleid door de woorden 'inclusief', 'omvat', 'in het bijzonder', 'bijvoorbeeld' of een vergelijkbare uitdrukking, mag alleen worden geïnterpreteerd als illustratie en mag niet geïnterpreteerd worden als een beperking van de algemeenheid van alle voorgaande woorden; en (ii) de enkelvoudige verwijzingen gelden ook voor het meervoud en het mannelijke geldt ook voor het vrouwelijke, en in elk geval vice versa.

13.6. Schriftelijke communicatie

Toepasselijke wetten vereisen dat een deel van de informatie of communicatie die wij naar u sturen, schriftelijk moet worden gedaan. Wanneer u de site en zijn diensten gebruikt, gaat u ermee akkoord dat de communicatie met ons voornamelijk elektronisch is. We zullen per e-mail contact met u opnemen of u informatie verstrekken door op de site mededelingen over diensten te plaatsen. U gaat akkoord met deze elektronische communicatiemiddelen en u erkent dat alle contracten, kennisgevingen, informatie en andere communicatie die we u elektronisch verstrekken, dezelfde waarde hebben als schriftelijke communicatie.

13.7. Bewijs / archivering van bewijs

Computergegevens die worden gegenereerd als gevolg van toegang tot en / of gebruik van de site (inclusief in het bijzonder programma's, gegevens over de verbinding, bestanden, records, bewerkingen en andere gegevens op een computer of op elektronische media) (de 'gegevens') worden waarschijnlijk bewaard en gearchiveerd, binnen de grenzen van de wet, door ons in ons computersysteem, onder voorwaarden die de integriteit ervan garanderen.
De gegevens zijn authentiek tussen u en ons en zullen worden beschouwd als bewijs van communicatie tussen u en ons.
De gegevens vormen letterlijk bewijs in de zin van artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek en hebben dezelfde bewijskracht als een document dat op papier zou worden opgesteld, ontvangen of bewaard.
Daarom kunnen gegevens op een geldige wijze zijn verkregen en tegen u worden gebruikt in elke claim of juridische actie met dezelfde bewijskracht als elk document dat op papier zou worden opgesteld, ontvangen of zou worden bewaard en dat u uitdrukkelijk als zodanig erkent.
We verbinden ons ertoe om de ontvankelijkheid, oppositie of bewijskracht van de gegevens niet te betwisten vanwege hun elektronische aard. Daar gaat u ook mee akkoord.
U kunt toegang krijgen tot alle gegevens door ons eenvoudigweg een verzoek te sturen via gewone post of per e-mail.

13.8. Deelbaarheid

Als een rechtbank of een bevoegde autoriteit beslist dat een bepaling van deze voorwaarden tot op zekere hoogte ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is, zal de bepaling alleen in die context afgescheiden zijn van de andere bepalingen die, in de ruimste zin van het woord geldig en wettelijk toegestaan zullen blijven.

13,9. Volledige overeenkomst

Deze voorwaarden, evenals eventuele aanvullende voorwaarden en elk ander document dat uitdrukkelijk in deze voorwaarden wordt genoemd, vertegenwoordigen de volledige overeenkomst tussen ons en u en vervangen alle eerdere besprekingen, correspondentie, onderhandelingen, eerdere regelingen, afspraken of overeenkomsten tussen ons en u met betrekking tot het onderwerp van deze voorwaarden. We erkennen dat niemand van ons zich op een verklaring of garantie (hetzij gedwongen of door nalatigheid gemaakt) kan beroepen die niet voorkomt in deze voorwaarden of de documenten waarnaar ze verwijzen. Ieder van ons gaat ermee akkoord dat onze enige remedie met betrekking tot dergelijke verklaringen en garanties zoals uiteengezet in deze overeenkomst (indien onbedoeld of onachtzaam gedaan) als contractbreuk zal worden beschouwd. Niets in deze sectie beperkt of sluit aansprakelijkheid uit voor fraude of diefstal.

13.10. Toepasselijk recht

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de wetgeving van Frankrijk.

Onder voorbehoud van de toepasselijke dwingende wettelijke bepalingen, zijn de rechtbanken van Frankrijk exclusief bevoegd om kennis te nemen van elk geschil met betrekking tot de interpretatie, toepassing en uitvoering van deze voorwaarden, evenals elk geschil met betrekking tot het gebruik van de site.

Deze voorwaarden treden in werking vanaf de laatste update op 17/10/2023.